W sprawie organizacji koncertów kontaktujcie się
z Małgorzatą Gonciarz
tel. 0 694 035 049
e-mail:
mgonciarz@poczta.gazeta.pl